ÁSZF

Általános szerződési feltételek – Felhasználók részére

Üdvözöljük a Crossagora Kft. (továbbiakban: Crossagora) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.idenymelo.hu  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatkezelési Tájékoztatóra mutató hivatkozáson keresztül.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy

 • a Crossagora megfelelően tájékoztatta az Adatkezelési Tájékoztatójának elérhetőségéről, és

 • az Adatkezelési Tájékoztatót a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette.

A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztató szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Crossagora nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A Szolgáltató adatai

Név:

Crossagora  Kft.

Székhely:

1061 Budapest, Anker köz 2-4 

   

Képviselő neve:

Kovács Attila

Cégjegyzékszám:

01-09-293095

   

Adószám:

23909766-2-42

   
   

E-mail cím:

info@crossagora.com

Telefonszám:

(+36) 30 907-00-60

   

2. Felhasználási feltételek

2.1. FELELŐSSÉG

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Crossagora nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Crossagora kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Crossagora ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Crossagora jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Crossagora jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Crossagora nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Crossagora- nek. Ha a Crossagora jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Crossagora és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Crossagora törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. SZERZŐI JOGOK

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Crossagora előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Crossagora előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Crossagora előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Crossagora fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.idenymelo.hu domain névre, vagy annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Crossagora adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Crossagora külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Crossagora által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Crossagora adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Crossagora a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás

3.1. REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetések”) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a Honlapon keresztül – a konkrét Álláshirdetésekre történő jelentkezés, az Álláshirdetések részleteinek megtekintése vagy feltöltése azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött.

Felhasználó regisztrálni az alábbi módokon tud:

REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

A Honlapra történő regisztráció egyik módja a Honlap által biztosított regisztrációs felület használata. Felhasználó regisztrálni email címe, valamint az általa választott jelszó megadását követően a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud.

A regisztrációhoz a Felhasználónak továbbá el kell fogadnia, a Crossagora jelen ÁSZF-jét valamint az Adatkezelési Tájékoztatóját. 

A regisztráció sikeréről a Crossagora e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapra történő látogatást követően nem regisztrált, úgy lehetősége van a regisztrációra egy adott Álláshirdetés részleteinek megjelenítésére kattintás után. Ebben az esetben a honlap jelzi, hogy az információk megtekintéséhez be kell jelentkezni. Amennyiben a Felhasználó rákattint a bejelentkezés gombra egy felugró ablak jelzi bejelentkezés és a regisztráció lehetőségét.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Crossagora- t. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejtette, lehetősége van a Crossagora-tól új jelszót igényelni a bejelentkezési felület „Elfelejtetted a jelszavadat?” menüpontjára kattintva.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Honlapon való bejelentkezést követően a „Profilom” menüponton belül, a „Fiók törlése” feliratra kattintva. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően Crossagora köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2. HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3.2.1. Böngészés az Álláshirdetések között

A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.

3.2.2. Felhasználói profil kialakítása

A Honlapon történő regisztrációt, majd belépést követően, a „Vezérlőpult” oldalon, a Felhasználónak lehetősége van a Honlapon az alábbi adatokat megadnia, annak érdekében hogy személyes profilja teljesebb legyen, ezáltal az Álláshirdetők által könnyebben kereshető legyen:

 • 1. Munkavállalóként Profilom menüpont

  • Név

  • E-mail

  • Születési dátum

  • Telefonszám

  • Lakóhely

  • Fizetési igény

  • Profilkép

3.2.3. Állás értesítő szolgáltatás

Az Állásértesítő szolgáltatás igénybe vételekor a Felhasználónak lehetősége van beállítani az általa megadott kulcsszavak – így például a szakterület, illetve munkakör – megadásával, hogy a Honlapra felkerülő Álláshirdetésekről a Crossagora értesítést küldjön a részére az általa megadott e-mail címre.

3.2.4. Egyéb szolgáltatások

A Menüben a Felhasználó továbbá meg tudja tekinteni a leadott pályázatainak listáját, a „Pályázataim kezelése”„ menüpont alatt, valamint a „Kedvencek” -ben az elmentett állásait.

3.3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Felhasználónak a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a saját fiókjában a „Menü” felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE, MÓDJA

Felhasználó a Crossagora tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím:

1061 Budapest, Anker köz 2-4

Telefonszám:

(+36) 30 907-00-60

E-mail:

info@crossagora.com

Crossagora a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Crossagora a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Crossagora a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Crossagora a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Crossagora az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Crossagora egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Crossagora a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Crossagora az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

4.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Crossagora és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Crossagora-vel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

  • Budapesti Békéltető Testület

  • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  • Telefon: 06-1-488-2131

  • Fax: 06-1-488-2186

  • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

5. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Crossagora jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 06. 25.


Általános Szerződési Feltételek – Álláshirdetők részére

Üdvözöljük a Crossagora Kiadó Kft. (továbbiakban: Crossagora) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.idenymelo.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető álláshirdető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Álláskínáló) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a Crossagora illetve az Álláskínáló az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az Álláskínálók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Álláskínáló adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy az Adatkezelési tájékoztatóra mutató hivatkozáson keresztül.

A szerződés nyelve magyar.

Álláskínáló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató adatai

Név:

Crossagora Kft.

Székhely:

1061 Budapest, Anker köz 2-4

   

Képviselő neve:

Kovács Attila

Cégjegyzékszám:

01-09-293095

Bejegyző Bíróság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

   
   
   

E-mail cím:

info@crossagora.com

Telefonszám:

(+36) 30 907-00-60

   

A regisztrált álláskínálóknak (továbbiakban: Regisztrált Álláskínáló) a Crossagora Kft-vel (továbbiakban: Crossagora), mint szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni –- kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában az álláshirdetők a hirdetésfeladással az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2. Felhasználási feltételek

2.1. FELELŐSSÉG

Álláskínáló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Crossagora nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Crossagora kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Álláskínáló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Álláskínáló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Crossagora ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Álláskínálók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Crossagora jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Crossagora jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Crossagora nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Álláskínáló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Álláskínáló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Álláskínálót terheli a felelősség.

Amennyiben a Álláskínáló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Crossagora-nek. Ha a Crossagora jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 SZERZŐI JOGOK

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Crossagora a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Crossagora előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Crossagora előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Álláskínálónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Crossagora előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Crossagora fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.idenymelo.hu domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Crossagora adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Crossagora külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Crossagora által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Crossagora adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Álláskínáló elfogadja, hogy a Crossagora a Szolgáltatás igénybevétele során a Álláskínáló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon nyújtott szolgáltatás.

3.1. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPON

A Honlap tartalmának bizonyos része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: „Álláshirdetés”) közötti böngészés – elérhető minden Álláskínáló számára, regisztráció nélkül. Jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez azonban, az Álláskínálónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie a Honlapon. Az Álláskínáló regisztrálni, a Honlap jobb felső sarkában található „Regisztráció” feliratra kattintva tud, név, e-mail címének és jelszavának megadásával. 

A Honlapon történő Álláskínáló regisztráció (Álláshirdetés feladás menüponton keresztül) során és ezen ÁSZF elfogadását követően az Álláskínálói profil automatikusan létrejön.

A Honlapon történő regisztrációt követően a Crossagora munkatársai (operátorai) jóváhagyják Álláskínálói profilt, amennyiben azt a Crossagora munkatársai megfelelőnek ítélik.

Az Álláskínálók a regisztrációt követően elérhető saját álláshirdetői oldalukra léphetnek be, ahol figyelemmel követhetik az Állásajánlataikra jelentkezők listáját, futó hirdetéseiket, követéseket, megtekintett önéletrajzokat.

3.2. HONLAPON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A Crossagora a Honlapon több szolgáltatási formát is kialakított az álláskeresők (a továbbiakban: „Álláskeresők”) és az Álláskínálók közötti közvetítésre.

 • Az Álláskínálók által ingyenes hirdetési szolgáltatás.

 • Az Álláskínálók által feltöltött hirdetési szolgáltatás.

 • Az „önéletrajz” keretein belül lehetőséget biztosít, hogy az Álláskeresők által, a Honlapra feltöltött önéletrajzok között válogathasson.

 • Önéletrajz értesítő szolgáltatás.

 • Kedvencek lista

 • Követések kezelése

a. Hirdetési szolgáltatás

A Crossagora egy hirdetési szolgáltatással rendelkezik:

 • Az Álláskínáló hirdetése a Honlapon kerül közzétételre közvetlenül, az Álláskereső a Honlap igénybevételével van lehetősége jelentkezni a hirdetésre.

b. Önéletrajz szolgáltatás

Az önéletrajz szolgáltatás keretén belül a Crossagora az Álláskereső által a Honlapra feltöltött adatokból, önéletrajzokból ún. “Idénymeló adatbázisában” szereplő adatokhoz biztosít hozzáférést az Álláskínálók számára.

Az Álláskínálók az idénymeló adatbázisban egy keresőmotor segítségével, a kereső felületen a megadott paraméterek alapján tudnak adatokat lekérni az Álláskeresőkről.

A találati listában az Álláskeresők adatai találhatóak meg, így a profiljukon belül önéletrajzaik, a feltöltött dokumentumaik.

Az Álláskeresők beállíthatják Profiljukat és önéletrajzaikat.
Keresheti és elérik adataikat, és megkereshetik állásajánlatokkal;

Az Álláskeresők részére, amennyiben aktívan vagy passzívan állást keresnek, azt javasoljuk, adataik és önéletrajzuk legyenek láthatók, mert így a munkáltatók megkereshetik közvetlenül is az ajánlataikkal.

c.Önéletrajz értesítő szolgáltatás

Az Önéletrajz értesítő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Álláskínáló állítson be heti,havi,kétheti, napi rendszerességű megadott kulcsszó alapján egy olyan értesítőt, amely megjeleníti a kulcsszó alapján történő lehetséges potenciális önéletrajzokat.

 

3.5. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Álláskínáló az adatbeviteli hibák javítását, az idénymeló kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.

4. Az idénymeló rendszerének használata és az álláskínáló kötelezettségei

4.1 Használat és kötelezettség

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját vagy az ugyanezen céllal szerződött partnere munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek; azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen.

Az Álláskínáló a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről.

Az Álláskínáló a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Az Álláskínáló egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű magatartásából származó károkért és hátrányokért Crossagora-t nem terhelheti felelősség, a Crossagora-t a hátrányok alól mentesítenie kell, a Crossagora-nek okozott károkat pedig köteles megtérítenie.

Az Álláskínáló kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Álláskínáló a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a Crossagora, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Crossagora a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Az Álláskínáló kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), az érintett személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján jogosult a Crossagora részére továbbítani, illetve az álláshirdetésben megjeleníteni.

4.2 Használat és kötelezettség

Álláskínáló tudomásul veszi, hogy Crossagora az Álláskínálót kizárólag a regisztrációkor megadott és megerősített e-mail cím alapján azonosítja.

Az Álláskínáló felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Az ennek elmulasztásból eredő kárért, illetve bármilyen egyéb hátrányért kizárólag az Álláskínáló a felelős. Az Álláskínáló jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, az ott található jelszó módosítás funkció használatával a jelszavát megváltoztatni, illetve a profil módosítása alatt az e-mail címét módosítani.

Álláskínáló az önéletrajz-adatbázis szolgáltatás igénybevétele során megismert adatokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet.

Álláskínáló nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a Crossagora Idénymeló rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom – a jogszabályi keretek között – megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Álláskínáló a Crossagora szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti és/vagy értékesíti (csomagértékesítés).

Crossagora az Álláskínáló nevét és – az Álláskínáló külön kérésére – annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a Crossagora Idénymeló rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát – más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában – megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Álláskínáló kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Álláskínáló elektronikus formában (jó minőségű JPG, GIF, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. Az Álláskínáló a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.

5. Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel

5.1 Álláskeresőkkel történő kapcsolatfelvétel

Az Álláskínáló, illetve a meghirdetett állást kínáló ügyfele az Idénymeló bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező, illetve az adatbázisban szereplő Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag az Álláskínáló, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg.

Az Álláskeresőkkel kizárólag a meghirdetett állással kapcsolatban létesíthető kapcsolat. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni az állásajánló cég főbb adatait. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a Crossagora-től, vagy a Honlapról érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a Crossagora és az Álláskínáló kapcsolatáról.

Álláskínáló nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket – ideértve többek között, a további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, tanfolyamszervezéseket, képzéseket, munkaerő-közvetítést, a hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat is – sem az aktív Álláskeresőknek, sem a Honlap már inaktív Álláskeresőinek. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is.

5.2 Álláskeresőkkel történő kapcsolatfelvétel

A Crossagora megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha az Álláskínáló megsérti az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy a hirdetés

 • Jogszabályba ütközik;

 • Nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját;

 • A logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl. a cégismertető reklámnak minősül, ha az Álláskínáló saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából, stb.);

 • A nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés;

 • Sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét;

 • Olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;

 • Egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza;

 • Az Álláskínáló – illetve külön díj fizetése esetén az Álláskínáló és az állást kínáló ügyfele – logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, linket tartalmaz;

 • A Crossagora megítélése szerint a Idenymelo, vagy a Crossagora arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Crossagora reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;

 • Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;

 • Tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt;

 • Az ÁSZF rendelkezéseinek egyébként nem felel meg.

5.3 Álláskeresőkkel történő kapcsolatfelvétel

Crossagora fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt, vagy kifizetett hirdetést a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra az Álláskínálónak nincs lehetősége, Crossagora jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Álláskínáló által okozott esetleges kárának megfizetését követelni.

Crossagora az Álláskínáló és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek az Álláskínáló érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés Crossagora általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért.

A Crossagora-t nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a Crossagora hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.

A Crossagora-t a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem terheli felelősség, ha a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg a hirdetést valósában megtekintők számával, mert erről nem áll rendelkezésre információ.

9. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Crossagora jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Álláskínálók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Álláskínálóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.06.25